Personnel

 FİLİZ DAŞKIRAN
Filiz Daşkıran
@ E-mail
filizcls@mu.edu.tr
Phone
0252 211 5074

Staff of

Place of Duty

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Regular Staff

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Education

Doctorate

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İktisat Devam Ediyor

Academic Publishing

(A-3-Eski) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Daşkıran, F., 2015. Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Daşkıran, F., Ak, D., 2015. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
3-) Daşkıran, F., Baydur, C.M., 2015. Deprem Riski, Değerleme ve Kentsel Dönüşüm: Mekansal Bir Çözümleme . Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Vatansever Deviren, N., Daşkıran, F., 2014. Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Bekmez, S., Daşkıran, F., 2011. Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6-) Vatansever Deviren, N., Daşkıran, F., 2011. Kırdan Kente Göçün Eğitim İle İlişkisi: Muğla İli Örneği . Akademik Araştırmalar Dergisi

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2019. TÜRKİYE’DEKİ HANEHALKININ TATİL HARCAMA YAPISININ İNCELENMESİ: TOBİT MODEL. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Tepeli Yusuf, Daşkıran Filiz, 2019. Finansal Tüketicilerin Banka Tercihlerinin Konjoint Model ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

(A-5-Eski) Articles published in Refereed National Journals

1-) Çımat, A., Daşkıran, F., 2014. İktisat, Türkiye’deki Eğitimi ve İktisadi Yenilik. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Tepeli Yusuf, Daşkıran Filiz, 2019. Ülkeler Arası Farklılıklara Göre Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Marangoz Mehmet, Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Kadın Girişimciliği Ve Kadın Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz. 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress

(B-2)

1-) Daşkıran Filiz, 2018. Türkiye’de Yüksek Gelir Grubundaki Hanehalklarının Konut Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi. 1 st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis
2-) Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Hanehalkının Tatil Yapma Eğiliminin İncelenmesi: Logit Model. 1 st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis
3-) Uysal Soner, Daşkıran Filiz, 2017. Türk İmalat Sanayindeki İstihdamın Ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Teknolojik Yapısının Analizi (2003 – 2015). III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Daşkıran Filiz, Uysal Soner, 2017. Y Kuşağındaki Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Talep Esnekliğinin Ölçülmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
5-) Ak Duygu, Daşkıran Filiz, 2015. Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm: İzmir Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları. 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları

(B-4) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Ak, D., Daşkıran, F., 2015. Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm: İzmir Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları. 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları

(C-4) Book Chapters published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Daşkıran Filiz, 2017. Kuşak Kavramına Disiplinlerarası Bir Bakış/SİGORTACILIKTA KUŞAKSAL TERCİH FARKLILIKLARI. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Hatice Hicret ÖZKOÇ, Funda BAYRAKDAROĞLU

(D-11) Referee in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Edited Book published by national publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI.

(E-1)

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-2)

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Deprem Riski, Değerleme ve Kentsel Dönüşüm: Mekansal Bir Çözümleme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) İktisat, Türkiye’deki Eğitimi ve İktisadi Yenilik - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
10-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
13-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-3)

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4)

1-) Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-5)

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(I-3)

1-) III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Yürütme Kurulu Üyeliği. Fethiye. . 2017

(I-6)

1-) Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu Ekonomi Yaz Seminerleri-IX, (E-Views Uygulamalı Ekonometri I-II Dersi). Haziran-Temmuz. Türkiye. 2010

Courses

EKO 8515 2019-2020 Bahar

PARA VE BANKA

İKT 1812 2019-2020 Bahar

İktisada Giriş II

İKT 3804 2019-2020 Bahar

Kamu Maliyesi

İKT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT1810 2019-2020 Bahar

Mikro İktisat

İKT4002 2019-2020 Bahar

İktisat Politikası

İKT 1811 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

İKT1803 2019-2020 Güz

İktisada Giriş

İKT4523 2019-2020 Güz

Maliye Politikası

EKO 7502 2018-2019 Güz

Finansal Ekonomi

EKO 8502 2018-2019 Güz

FİNANSAL EKONOMİ

EKO 8515 2018-2019 Güz

PARA VE BANKA

İKT 5518 2018-2019 Güz

İleri Gayrımenkul Piyasaları Analizi

İKT1805 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

İKT3517 2018-2019 Güz

Gayri Menkul Ekonomisi