Personnel

Araştırma Görevlisi GÜLAN KALI
Araştırma Görevlisi
Gülan Kalı
@ E-mail
gulankali@mu.edu.tr
Phone

Staff of

Place of Duty

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Regular Staff

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Education

Bachelor's Degree

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 2012

Master's Degree

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD 2014- 2016
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD 2013-2014. Yatay Geçiş

Doctorate

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2016 Devam Ediyor

Academic Publishing

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) İpek Eğilmez Nigar, Kalı Gülan, 2018. KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİNGELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Turkish Studies Educational Sciences

(B-2)

1-) Kalı Gülan, Özkaya Perihan Gülce, Coşkun Mustafa Volkan, 2019. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN İKİ DİLLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMABECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ Muğla/Bodrum

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) İpek Eğilmez Nigar, Fırat Hatiçe, Çetin Didem, Coşkun Mustafa Volkan, Açık Önkaş Nilgün, Özkaya Perihan Gülce, Uysal Zeynep Ezgi, Kalı Gülan, 2017. Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim/Türkçe Öğretmenlerinin ”Değer” Hakkındaki Görüşleri. Yayın Evi: LAP Lambert Academic Publishing Editör Adı: Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN
2-) Fırat Hatiçe, İpek Eğilmez Nigar, Çetin Didem, Coşkun Mustafa Volkan, Açık Önkaş Nilgün, Özkaya Perihan Gülce, Uysal Zeynep Ezgi, Kalı Gülan, 2017. Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim/Ortaokul Öğrencilerinin ”Değerler” ve Değer Eğitiminde Türkçe Dersinin Yeri Hakkındaki Görüşleri. Yayın Evi: LAP Lambert Academic Publishing Editör Adı: Nevide AKPINAR DELLAL, Mustafa Volkan COŞKUN
3-) Coşkun Mustafa Volkan, Çetin Didem, Özkaya Perihan Gülce, Erdemir Zeynep Ezgi, Kalı Gülan, 2016. Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi/Kavramlaştırma Eğitiminin Yazılı Anlatımda Söz Varlığına Etkisi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN

(D-9) Edited Book published by national publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar.

(E-4)

1-) Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi/Kavramlaştırma Eğitiminin Yazılı Anlatımda Söz Varlığına Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(G-8)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkçe Öğretmenlerinin “Değer” Hakkındaki Görüşleri. 2015--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ortaokul Öğrencilerinin "Değerler" Hakkındaki Görüşleri ve Değer Eğitiminde Türkçe Dersinin Yeri. 2015--1

(I-5)

1-) III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 31 Mayıs-3 Haziran . Türkiye. . 2016
2-) II. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu. Türkiye. . 2015
3-) 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. . Türkiye. 2014

Courses

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2018-2019 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI