Personnel

 HALİT KARALAR
Halit Karalar
@ E-mail
khalit@mu.edu.tr
Phone
0252 211 4985 , 0252 211 5577

Staff of

Place of Duty

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Regular Staff

Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Abd

Education

Bachelor's Degree

Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği 28.06.2001

Master's Degree

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 03.02.2006

Doctorate

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 12.11.2013

Academic Publishing

(A-3)

1-) Günbatar Mustafa Serkan, Karalar Halit, 2018. Gender differences in middle school students’ attitudes and self-efficacy perceptions towards mBlock programming. European Journal of Education Research
2-) Karalar Halit, Doğan Uğur, 2017. Teacher perception on educational informatics network: A qualitative study of a Turkish anatolian high school. International Education Studies
3-) Karalar Halit, Sidekli Sabri, 2017. How do second grade students in primary schools use and perceive tablets?. Universal Journal of Educational Research
4-) Karalar Halit, Korucu Ağah Tuğrul, 2016. Effects of semantic web based learning on pre service teachers ICT learning achievement and satisfaction. Journal of Education and Training Studies

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Göçen Kabaran Güler, Karalar Halit, Aslan Altan Bilge, Altıntaş Sedat, 2019. Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adayları dijital öykü atölyesinde. Cumhuriyet International Journal of Education
2-) Aslan Altan Bilge, Karalar Halit, 2018. How students digitally age: by gaining or losing?. Elementary Education Online
3-) Karalar Halit, Aslan Altan Bilge, 2018. New technologies in microteaching: Is it possible for web 2.0 tools to affect prospective teachers’ web pedagogical content knowledge and teacher self-efficacy?. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)
4-) Karalar Halit, Özdemir Selçuk, 2017. Öğrencilerin Anlamsal Web temelli öğrenmeye ilişkin görüşleri: Önce öğretmen anlatsın sonra Web’den öğrenelim. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Karalar Halit, Aslan Altan Bilge, 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerinin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education

(A-7)

1-) Özkoç Hatice Hicret, Karalar Halit, 2019. K12 ve lisans öğrencilerinin Endüstri 4.0 kavramına ilişkin algıları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Korucu Ağah Tuğrul, Karalar Halit, 2017. Sınıf eğitimi öğretim elemanlarının Web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-8) Articles published in Refereed National Journals

1-) Karalar Halit, 2019. Ortaokul öğretmenlerinin fiziksel programlamaya yönelik algıları ve deneyimleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
2-) Karalar Halit, Özdemir Selçuk, 2013. Anlamsal web temelli öğretimde yönlendirmenin kazanıma ve kalıcılığa etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Korucu Ağah Tuğrul, Karalar Halit, Biçer Hüsniye, 2018. Uzaktan eğitimle ders alan yüksek lisans öğrencilerinin işlemsel uzaklık durumları. IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018)
2-) Korucu Ağah Tuğrul, Karalar Halit, 2013. The effect of webquest in the computer course the comparison of webquest exert on powerpoint teaching with the traditional method. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
3-) Karalar Halit, Korucu Ağah Tuğrul, Karataş Serçin, 2012. Zihin haritası tekniğinin öğrenme stratejileri ve motivasyona etkisi. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

(B-2)

1-) Günbatar Mustafa Serkan, Karalar Halit, 2018. mBlock ile programlama öğretiminin ortaokul öğrencilerinin programlamaya yönelik öz-yeterliliklerine ve tutumlarına etkisi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
2-) Karalar Halit, Aslan Altan Bilge, 2018. Güncellenen bilişsel alan taksonomisine göre Web 2.0 araçlarının sınıflandırılması. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
3-) Karalar Halit, 2017. Mikro öğretimde Web 2.0 araçlarının kullanımı. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Karalar Halit, Korucu Ağah Tuğrul, 2017. Motivasyon boyutu olan etkili bir öğretim tasarımı: ARCS kuramı ve öğretim olayları modeli. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
5-) Aslan Altan Bilge, Karalar Halit, 2017. Teknoloji kullanımı ilkokul öğrencilerini nasıl etkiliyor?. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
6-) Karalar Halit, 2016. EbaOnto: Eğitim bilişim ağında bulunan içeriklerin anlamsal sorgulanması için ontoloji tabanlı bir sistem. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) Karalar Halit, Doğan Uğur, 2016. Öğretmenlerin eğitim bilişim ağına (EBA) ilişkin görüşleri. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
8-) Korucu Ağah Tuğrul, Karalar Halit, 2016. Sınıf öğretmenliği öğretim elemanlarının Web 2.0 teknolojilerine yönelik görüşleri. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
9-) Karalar Halit, Sidekli Sabri, 2016. İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla tablet bilgisayarlar. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
10-) Karalar Halit, Aslan Bilge, 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi yeterliklerinin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
11-) Korucu Ağah Tuğrul, Karalar Halit, 2015. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirildiği programlarının bazı kriterlere göre incelenmesi ve karşılaştırılması. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
12-) Karalar Halit, 2015. Anlamsal web Türkçe cümle yapısına uygun mu?. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
13-) Karalar Halit, Korucu Ağah Tuğrul, 2015. e-Öğrenme ve anlamsal web teknolojileri. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

(B-4) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Karalar Halit, Seyran İlker, Sakal Murat, 2013. e-Değerlendirme. Muğla Değerleri Sempozyumu
2-) Karalar Halit, Kapucu Ceyhun, 2013. Kullanıcı dostu bir bildiri takip sisteminin geliştirilmesi. Muğla Değerleri Sempozyumu
3-) Karalar Halit, Sarı Yaşar, 2007. Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma. Akademik Bilişim Konferansı
4-) Karalar Halit, Sarı Yaşar, 2007. Modüler bir öğretim yazılımı denemesi ve uygulama sonuçları. Akademik Bilişim Konferansı

(B-5)

1-) Karalar Halit, 2015. Öğrenme nesneleri ile ilgili güncel sorunlar. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Karalar, H., 2016. Veri tabanı, Eğitimde Bilişim Teknolojileri I-II içinde (s.315-355). Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Sami Şahin

(D-10) Referee in journals indexed by SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) Referee in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Participatory Educational Research. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Pegem Journal of Education and Instruction. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
6-) International Journal of Informatics Technologies. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Referee in other refereed science, art and vocational journals

1-) Kastamanu Eğitim Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi . 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Ege Eğitim Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(E-2)

1-) Gender differences in middle school students’ attitudes and self-efficacy perceptions towards mBlock programming - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
2-) How students digitally age: by gaining or losing? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3)

1-) Gender differences in middle school students’ attitudes and self-efficacy perceptions towards mBlock programming - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-4)

1-) How do second grade students in primary schools use and perceive tablets? - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of semantic web based learning on pre service teachers ICT learning achievement and satisfaction - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2

(E-5)

1-) Anlamsal web temelli öğretimde yönlendirmenin kazanıma ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) K12 ve lisans öğrencilerinin Endüstri 4.0 kavramına ilişkin algıları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Teacher perception on educational informatics network: A qualitative study of a Turkish anatolian high school - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Gender differences in middle school students’ attitudes and self-efficacy perceptions towards mBlock programming - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerinin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerinin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
7-) Anlamsal web temelli öğretimde yönlendirmenin kazanıma ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerinin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Teacher perception on educational informatics network: A qualitative study of a Turkish anatolian high school - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
13-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
14-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
15-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
16-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2

(E-6)

1-) New technologies in microteaching: Is it possible for web 2.0 tools to affect prospective teachers’ web pedagogical content knowledge and teacher self-efficacy? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Bilgi teknolojileri eğitiminde BDÖ yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Anlamsal web temelli öğretimde yönlendirmenin kazanıma ve kalıcılığa etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-4)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sınıf öğretmenlerinin dijital öykü geliştirmelerini sağlamaya yönelik olarak yürütülen bir projedir . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dijital Öykü Atölyesi (Proje No:116B192). 2016-2016

(G-7)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: EBA Portalı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağına İlişkin Görüşleri (Proje No:15/215). 2015-2016

(I-12)

1-) Bölüm Başkanlığı. . . 2020
2-) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı. . . 2020
3-) Bölüm Başkanlığı. . . 2019
4-) Bölüm Başkanlığı. . . 2018
5-) Bölüm Başkanlığı. . . 2017
6-) Bölüm Başkanlığı. . . 2016
7-) Bölüm Başkanlığı. . . 2015

(I-5)

1-) XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği. 11-14 Mayıs 2016. Bodrum/Muğla.. Türkiye. . 2016

(I-6)

1-) Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği. 12-14 Aralık 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. Türkiye. . 2015
2-) Muğla Değerleri Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği. 26-28 Eylül 2013. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. Türkiye. Muğla. 2013

Courses

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

BÖTE2001 2020-2021 Güz

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

BÖTE4005 2020-2021 Güz

OKUL DENEYİMİ

BÖTE2002 2019-2020 Bahar

PROGRAMLAMA DİLLERİ II

BÖTE2004 2019-2020 Bahar

ÖĞRETİM TASARIMI

BÖTE3008 2019-2020 Bahar

MESAJ TASARIMI VE İLETİŞİM

BÖTE3010 2019-2020 Bahar

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA II

BÖTE4004 2019-2020 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

BÖTE2001 2019-2020 Güz

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

BÖTE3001 2019-2020 Güz

İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI

BÖTE3009 2019-2020 Güz

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA I

BÖTE4003 2019-2020 Güz

WEB TASARIMI

BÖTE2002 2018-2019 Bahar

PROGRAMLAMA DİLLERİ II

BÖTE3010 2018-2019 Bahar

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA II

BÖTE2001 2018-2019 Güz

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

BÖTE3001 2018-2019 Güz

İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI

BÖTE3009 2018-2019 Güz

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA I

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I