Personnel

 ÖZKAN ÇELİK
Özkan Çelik
@ E-mail
ocelik@mu.edu.tr
Phone
0252 211 1799 , 0252 211 3092

Staff of

Place of Duty

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Regular Staff

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Education

Bachelor's Degree

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 10.06.2005

Master's Degree

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 17.06.2010

Doctorate

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

Academic Publishing

(A-1) Articles published in journals indexed by SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Aykaç, N., Çelik, Ö., 2014. Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması (Comparison of Methaphoric Perception of Teachers and Pre-service Teachers About Curriculum). Eğitim ve Bilim
2-) Duman, B., Çelik, Ö., 2012. Cognitive Scenario Writing and Concept-Using Skills According to Cognitive Styles. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education)

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, Çelik Özkan, Korkut Perihan, 2019. The Effects of Drama on Pre-service Teachers’ Affective Traits about Teaching. International Journal of Contemporary Educational Research
2-) Çelik Özkan, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, 2018. Investigation of The Effect of Pre-Service Classroom Teachers’ Critical Thinking Disposition on Their Media Literacy. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
3-) Korkut Perihan, Çelik Özkan, 2018. Developing pronunciation through creative drama. The Language Learning Journal
4-) Çokçalışkan Halil, Çelik Özkan, 2017. Investigation of Pre-service Classroom Teachers’ Environmental Awareness and Attitudes. International Electronic Journal of Environmental Education
5-) Çelik, Ö., Bozdemir, H., Uyanık, G., 2016. Developing Attitude Scale, Reliability and Validity for Pre-Service Teachers Towards Drama Lesson. Journal of Education and Training Studies

(A-7)

1-) Çelik Özkan, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2019. Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Çelik Özkan, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünmeleri İle Bireysel Yenilikçilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Çelik Özkan, Buluç Bekir, 2018. Disiplinler arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Çelik Özkan, Çelik Aslan Meral, 2017. Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bir Meslek Olarak Sınıf Öğretmenliğine İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Çelik, Ö., Esmer, B., Yılmaz, E., 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine Yönelik Algıları. Turkish Studies
6-) Duman, B., Çelik, Ö., 2011. İlköğretim Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri İle Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online

(A-8) Articles published in Refereed National Journals

1-) Çelik Özkan, Aydın Yıldıray, Köse Osman, Özdem Köse Zeynep, 2017. Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Değerler Değerli mi?. The Journal of Academic Social Science Studies
2-) Tertemiz, N., Çelik, Ö., Doğan, S., 2014. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Kullandıkları Problem Çözme Stratejileri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Dergisi
3-) Ulusavaş, M., Şahin, B., Dündar, Ş., Çelik, Ö., 2006. Öğretmen Yetiştirme Sistemimizde Çocuk Hakları Bakımından Bir Değerlendirme (Kepirtepe Köy Enstitüsü Örneği). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Sidekli, S., Çelik, Ö., Aydın, Y., 2014. Yaşam İçinde Hoşgörü: Çocuklar Ne Söyledi?. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidi Sempozyumu
2-) Sülün, Y., Görecek, M., Çelik, Ö., 2007. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). 7th International Educational Technology Conference (IETC-2007)
3-) Can, S., Can, Ş., Çelik, Ö., 2006. Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerine Olan Etkisi. 6th International Educational Technology Conference (IETC 2006)

(B-2)

1-) Çelik Özkan, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, 2019. Öğretmen Kimliğinin Oluşmasında Öğretmen EğitimiProgramının Etkinliğine İlişkin İnancın Etkisi. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMASEMPOZYUMU (USEAS 2019)
2-) Selbes Burcu, Çelik Özkan, 2019. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Filmlerin Öğrenme Ortamlarına Katkısının Değerlendirilmesi. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ (UTEK2019)
3-) Tuna Hatice Beyza, Tosun Meliha, Çelik Özkan, 2019. Sınıf Öğretmenlerinin Veli Müdahalesi Hakkında Görüşleri. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ (UTEK2019)
4-) Gökdemir Abdullah, Çelik Özkan, Kaya Mehmet Tamer, 2019. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Çocuk Haklarına Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ (UTEK2019)
5-) Korkut Perihan, Çelik Özkan, Cakova Suat, 2018. The effectiveness of creative drama for stress and intonation instruction in EFL. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
6-) Çelik Özkan, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Medya Okuryazarlığına Etkisinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
7-) Çelik Özkan, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2018. Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
8-) Güneş Ahmet Melih, Esmer Barış, Çelik Özkan, 2018. “Teneffüse Koşuyorum” İlkokul Öğrencilerinin Ders ve Teneffüs Ziline Verdikleri Tepkiler ve Nedenleri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
9-) Çelik Özkan, Taç İmra, 2018. Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Mevcut Durumlarına İlişkin Görüşleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
10-) Çelik Özkan, Sarıyer Aslı, 2018. Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının 21. yy Becerilerine Sahip Öğretmen Yeterlikleri Konusundaki Görüşleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
11-) Aykaç Necdet, Ulubey Özgür, Çelik Özkan, Korkut Perihan, 2018. The Effect of Creative Drama Method on Pre-service Teachers Attitudes towards Profession of Teaching. 6th International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2018)
12-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Uysal Hümeyra, 2017. Öğretmenim Mektubum Var!. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
13-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Uysal Hümeyra, 2017. Okuduğunu Anlama: Metnim Hangi Kültürden?. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
14-) Çelik Özkan, Aykaç Murtaza, 2017. Bilimsellik Değerinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
15-) Berber Zeynep Tuğba, Çelik Özkan, 2017. Öğretmenim Hikâyem Nasıl Olmuş?. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017)
16-) Çelik Özkan, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olamaya Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
17-) Çelik Özkan, Buluç Bekir, 2017. Disiplinler Arası Yaklaşımla Duygu ve Düşüncelere Saygı, Hoşgörü Değerlerinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017)
18-) Esmer Barış, Çelik Özkan, Güneş Ahmet Melih, Esmer Çelebi Emine, 2017. Öğrenme Güçlüklerine Yönelik Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının Bilgileri. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
19-) Esmer Barış, Güneş Ahmet Melih, Çelik Özkan, Esmer Çelebi Emine, 2017. Hikâye Edici, Bilgilendirici ve Post Modern Metinlerden Okuduğunu Anlamada Cümle Doğrulama Tekniğinin Kullanımı. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
20-) Daşdemir İskender, Erem Erdem, Çelik Özkan, 2016. THE VIEWS OF TEACHERS COLLEGE STUDENTS RELATED TO THE USE OF TECHNOLOGY BASED MULTIMEDIA. AGP Humanities And Social Sciences Conference
21-) Çokçalışkan, H., Çelik, Ö., 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Farkındalıkları ve Çevre Tutumlarının İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS2016)
22-) Çelik, Ö., Özdemir, U., Taç, İ., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS2016)
23-) Çelik, Ö., Aslan Çelik, M., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bir Meslek Olarak Sınıf Öğretmenliğine İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS2016)
24-) Çelik, Ö., Sidekli, S., 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS2016)
25-) Aydın, Y., Köse, O., Özdem Köse, Z., Çelik, Ö., 2016. Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Değerler Değerli mi?. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS2016)
26-) Çelik, Ö., Daşdemir, İ., Aydın, Y., 2015. Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Değer Öğretim Süreçlerinde Tercih Ettikleri Etkinliklerin Karşılaştırılması. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
27-) Sidekli, S., Çelik, Ö., Aydın, Y., Çakır, S., 2015. Eğitimde Bir Değer: Sevgi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,
28-) Buluç, B., Çelik, Ö., Uzun, E.B., 2014. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemini Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi
29-) Buluç, B., Çelik, Ö., Uzun, E.B., 2014. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Amaçlı İnternet Materyallerini Kullanma Davranışları. 2nd International Congress of Research in Education
30-) Esmer, B., Çelik, Ö., Yılmaz, E., 2014. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine Yönelik Algıları. Öğretmen Eğitiminde Politikalar ve Sorunlar 4. Uluslararası Sempozyumu (ISPITE2014)
31-) Aykaç, N., Çelik, Ö., 2011. Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

(B-4) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Sülün, Y., Ekiz, S.O., Çelik, Ö., 2008. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında 2006-2007 Öğretim Yılında 3. ve 2007-2008 Öğretim Yılında 4. Sınıfta Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
2-) Ulusavaş, M., Şahin, B., Dündar, Ş., Çelik, Ö., 2007. Köy Enstitüleri Sisteminde Çocuk Hakları (Kepirtepe Köy Enstitüsü Örneği). XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

(B-5)

1-) Çelik, Ö., Özdemir, U., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alanlarında Düzenlenen Bilimsel Toplantılara Katılmaya Yönelik Görüşleri,. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)
2-) Çelik, Ö., Yıldırım, M., 2015. Serbest Etkinlik Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)
3-) Çelik, Ö., Çakır, Z., 2015. Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)
4-) Esmer, B., Çelik, Ö., 2014. Sınıf Öğretmenlerinin Basılı Metin ve Elektronik Metinden Okumaya İlişkin Metaforik Algıları. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
5-) Çelik, Ö., Bozdemir, H., Uyanık, G., 2014. Öğretmen Adayları İçin Drama Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
6-) Uyanık, G., Esmer, B., Uyanık, G., 2013. Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
7-) Tertemiz, N., Çelik, Ö., 2013. Birleştirilmiş Sınıfta Matematik Dersi Toplama İşleminde Yapılan Hataların Giderilmesinde Akrandan Yararlanma. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
8-) Esmer, B., Çelik, Ö., 2012. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinleriyle İlgili Soruların İncelenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
9-) Tertemiz, N., Çelik, Ö., Doğan, S., 2012. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Problem Çözme Stratejisi Tercihlerinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
10-) Duman, B., Aykaç, N., Çelik, Ö., 2011. Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Eğitim Felsefeleriyle Benimsedikleri Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
11-) Duman, B., Çelik, Ö., 2010. İlköğretim Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri İle Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Arasındaki İlişki. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
12-) Çelik, Ö., Duman, B., 2009. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilişsel Stillerine Göre Bilişsel Senaryo Yazma Becerilerinin Belirlenmesi. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Çelik Özkan, Aykaç Murtaza, 2017. Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim/Bilimsellik Değerinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing Editör Adı: Akpınar Dellal, Neval ve Çoşkun, Mustafa Volkan

(C-4) Book Chapters published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Çelik, Ö., 2014. Pedagojik Değerler. Yayın Evi: Vize Editör Adı: Mustafa Girgin
2-) Sülün, Y., 2014. Çelik, Ö., "Yaparak Yaşayarak Öğrenme", Güneş, F. (Ed) "Öğretim İlke ve Yöntemleri", 2014, Pegem Akademi Ankara.. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Firdevs Güneş

(D-11) Referee in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 3

(E-1)

1-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması (Comparison of Methaphoric Perception of Teachers and Pre-service Teachers About Curriculum) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması (Comparison of Methaphoric Perception of Teachers and Pre-service Teachers About Curriculum) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-2)

1-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması (Comparison of Methaphoric Perception of Teachers and Pre-service Teachers About Curriculum) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3)

1-) Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması (Comparison of Methaphoric Perception of Teachers and Pre-service Teachers About Curriculum) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(G-4)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Genel (Matematik, Sosyal Bilimler, Astronomi ve uzay, Robotik ve kodlama, Yazılım, Psikolojik danışma ve rehberlik, vb.). Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği (Muğla Bilim İle El Ele). 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: STEM Eğitimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Alan Uzmanları İle Okul Öncesi Öğretmenleri STEMA Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor. 2019-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bilim ve Toplum. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği. 2018-2019
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dijital Öykü Atölyesi. 2016-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı 2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı. 2012-2012

(G-8)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Becerilerinin Drama Yoluyla Geliştirilmesi. 2017-2018

(Ğ-1) International scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . YAYIN ÖDÜLÜ. 2017

(Ğ-2) National scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . AKADEMİK KATKI ÖDÜLÜ. 2017
2-) Kurum Adı: . TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ. 2014
3-) Kurum Adı: . Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Vakfı Yayın Teşvik Ödülü. 2012
4-) Kurum Adı: . TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ. 2012

Courses

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TSE 5511 2020-2021 Güz

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

TSE 5545 2020-2021 Güz

İlkokulda Drama Uygulamaları

TSE20001 2020-2021 Güz

İLKOKULDA DRAMA

TSE30001 2020-2021 Güz

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

EBB3806 2019-2020 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İOÖ2010 2019-2020 Bahar

DRAMA

SBÖ3810 2019-2020 Bahar

Sosyal Bilg. Öğr.

TOÖ20006 2019-2020 Bahar

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA

TSE 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TSE 5700 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5508 2019-2020 Bahar

İlkokulda Değerler Eğitimi

TSE 5538 2019-2020 Bahar

Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TSE30002 2019-2020 Bahar

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İSÖ3001 2019-2020 Güz

Drama

SBÖ3805 2019-2020 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

TSE 5511 2019-2020 Güz

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

TSE 5545 2019-2020 Güz

İlkokulda Drama Uygulamaları

TSE30001 2019-2020 Güz

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

EBB3806 2018-2019 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İOÖ2010 2018-2019 Bahar

DRAMA

SBÖ3810 2018-2019 Bahar

Sosyal Bilg. Öğr.

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İSÖ3001 2018-2019 Güz

Drama