Personnel

Araştırma Görevlisi ORHAN KAHYA
Araştırma Görevlisi
Orhan Kahya
@ E-mail
orhankahya@mu.edu.tr
Phone
0252 211 5011

Staff of

Place of Duty

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Abd

Regular Staff

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Education

Bachelor's Degree

Uludag University Faculty of Education English Language Teaching 11.06.2012

Master's Degree

Mugla Sitki Kocman University Graduate School of Educational Sciences Educational Administration 20.12.2013

Doctorate

Mugla Sitki Kocman University Graduate School of Educational Sciences Educational Administration Devam Ediyor

Academic Publishing

(A-1) Articles published in journals indexed by SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Kahya Orhan, Ekinci Cemal Ergin, 2018. In their own words: School lives of children with an imprisoned parent. International Journal of Educational Development

(A-3)

1-) Kahya Orhan, Sarıcaoğlu Halim, Yakar Ali, 2019. A Mixed Research on Cheating and Absenteeism Behaviors of Teacher Certificate Program Students. European Journal of Educational Research
2-) Kahya Orhan, Hoşgörür Vural, 2018. Comparing inclusive education in Turkey and Argentina. International Online Journal of Education and Teaching

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Kahya Orhan, Çiçek Sağlam Aycan, 2019. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Psikolojik Güçlendirilmelerinin Örgütsel Sessizlik Davranışları Üzerindeki Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama
2-) Uşun, S., Yakar, A., Kahya, O., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Devamsızlık Tutumlarının Ve Eğilimlerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPÖK-2016)

(B-2)

1-) Kahya Orhan, 2019. Akademide Geleneksel Olmayan Öğrenciler. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Kahya Orhan, 2019. Konum Kuramı ve Örgütlerde Konum. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, Yakar Ali, Duman Bilal, 2018. Akademisyenlerin araştırma yapma gereksinimlerinin incelenmesi. III. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Kahya Orhan, 2018. Araştırmalarda Bir Sorunsal: Genelleme. III. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
5-) Kahya Orhan, Hoşgörür Vural, 2018. Çoklu Veri Kaynağına Dayalı Performans Değerlendirme Konusunda Öğretmen Görüşleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
6-) Kahya Orhan, Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, 2018. Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek ile politik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
7-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2018. Öğretmenlerin güçlü hissettikleri niteliklerine, “öğretmen strateji belgesi”ne ve “öğretmen performans değerlendirme sistemi”ne yönelik görüşleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
8-) Kahya Orhan, Hoşgörür Vural, 2017. Türkiye ve Arjantin'de Kaynaştırma Eğitimi. Innovation and Global Issues in Social Sciences I
9-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2017. Pedagojik Formasyon Eğitiminde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimin Niteliği İleÖğrencilerin Kopya Çekme ve Devamsızlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri. 26th International Conference on Educational Sciences
10-) Kahya Orhan, 2017. Educational Malpractice. Innovation and Global Issues in Social Sciences II
11-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2017. Pedagojik formasyon eğitiminde görev yapan öğretim elemanlarının eğitimin niteliği ile öğrencilerin kopya çekme ve devamsızlık davranışlarına ilişkin görüşleri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK-2017)
12-) Kahya Orhan, Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye ve Devamsızlığa İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2016)
13-) Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, Yakar Ali, 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2016)
14-) Kahya Orhan, Altınkurt Yahya, Ekinci Cemal Ergin, Yılmaz Kürşad, 2016. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri ile Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişki. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
15-) Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2016. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermaye ve Mental İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. 1st Eurasian Positive Psychology Congress
16-) Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Karacagil, K., Kahya, O., 2014. Relationship between the Levels of Teachers' Job Satisfaction and Burnout. New Issues in Teacher Education (ISNITE II)
17-) Kahya, O., 2014. Öğretmen Yetiştirme Bir Politika mı, Kişisel Gelişim Programı mı?. Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR V)
18-) Kahya, O., 2013. Eğitimde Fırsat ve Olanak Eşitliği: Türkiye’nin OECD Ülkeleriyle Karşılaştırılması. III. Eleştirel Pedagoji Kongresi
19-) Kahya, O., Oyman, N., 2013. Köy Enstitülerini İdeolojik Yaklaşımlar Açısından Yeniden Okumak. XXII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
20-) Gökçe, F., Kahya, O., Özbek, Ş., 2010. İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

(B-6)

1-) Kahya, O., 2013. Örgütlerde Etik Dışı Bir Davranış Olarak Kayırmacılık ve Türleri . II. Kamu Etiği Kongresi

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Kahya Orhan, 2014. Öğretmenlik Halleri: Türkiye de Öğretmen Olmak Üzerine Nitel Bir Araştırma/Aileden Öğretmen Olmak. Yayın Evi: Pegem Editör Adı: Sever, Mustafa Aypay Ahmet

(E-2)

1-) A Mixed Research on Cheating and Absenteeism Behaviors of Teacher Certificate Program Students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3)

1-) Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Comparing inclusive education in Turkey and Argentina - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4)

1-) In their own words: School lives of children with an imprisoned parent - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6)

1-) In their own words: School lives of children with an imprisoned parent - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(G-4)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Drama Temelli Aktif Öğretim Yöntemleri Projesi. 2015-2015

(G-8)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları Ve Devamsızlık Eğilimleri Karma Bir Araştırma. 2016-2017

(Ğ-2) National scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . Genç Bilim İnsanı Teşvik Ödülü. 2019
2-) Kurum Adı: . UBYT Yayın Teşvik Ödülü. 2018

(I-5)

1-) European Educational Research Summer School (EERSS) Quantitative and Mixed Methods Research Designs: From designing to publishing. Brno, Czech Republic. . 2019
2-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu (FEBTS-2017). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
3-) III th International Eurasian Educational Research Congress. Türkiye. . 2016
4-) Erasmus Staff Mobility For Training. Letonya. . 2015
5-) 24. Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresi (24-27 Nisan 2014). Nisan. Türkiye. 2014

(I-6)

1-) Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Çalıştayı. Ankara/ Türkiye. . 2020
2-) Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı. TOBB, Ankara- Türkiye. . 2019
3-) Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Muğla/ Türkiye. Türkiye. 2015

(I-8)

1-) Eğitimde Ufuk Turu İlçe Çalıştayı. Muğla/ Türkiye. . 2020

Courses

PFD4006 2019-2020 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4001 2019-2020 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4002 2019-2020 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4009 2019-2020 Güz

SINIF YÖNETİMİ

PFD4006 2018-2019 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4001 2018-2019 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4009 2018-2019 Güz

SINIF YÖNETİMİ