Personnel

Profesör Doktor SANİYE DEDEOĞLU
Profesör Doktor
Saniye Dedeoğlu
@ E-mail
saniye@mu.edu.tr
Phone
0252 211 1463

Staff of

Place of Duty

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Regular Staff

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Education

Bachelor's Degree

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 1992

Master's Degree

London School of Economics Development Studies Institute (DESTIN) Development Studies 1997

Doctorate

University of London School of Oriental and African Studies Development Studies 2005

Academic Publishing

(A-1) Articles published in journals indexed by SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Coşkun Emel, Dedeoğlu Saniye, Williams Lucy, 2024. Precarity and survival of migrants in Türkiye: An overview of the divide between migration policy and practice. Asian and Pacific Migration Journal
2-) Dedeoğlu Saniye, 2024. Harvesting precarity: The regimes governing migrant labor in Türkiye’s agricultural sector. Asian and Pacific Migration Journal
3-) Dedeoğlu Saniye, 2023. Social reproduction, women’s labour and systems of life: A conversation. Dialogues in Human Geography
4-) Dedeoğlu Saniye, 2022. Cultivating Precarisation: Intersecting Vulnerabilities of Syrian Refugees in the Turkish Agricultural Sector. Work, Employment and Society
5-) Dedeoglu, S., 2013. Veiled Europeanisation of welfare state in Turkey: Gender and social policy in the 2000s. Women's Studies International Forum
6-) Dedeoğlu Saniye, 2012. Equality protection or discrimination Gender equality policies in Turkey. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society
7-) Dedeoglu, S., 2011. Garment Ateliers and Women Workers in Istanbul: Wives, Daughters and Azerbaijani Immigrants . Middle Eastern Studies
8-) Dedeoglu, S., 2011. Gendering Industrial Subcontracting Work: A Qualitative Study of Garment Ateliers in Istanbul. Asian Women
9-) Dedeoğlu Saniye, 2010. Visible hands Invisible Women Garment production in Turkey. Feminist Economics

(A-2) Technical Notes, Letters to the Editor, Discussions and Abstracts published in journals indexed by SCI or SCI-Expanded , SSCI, AHCI

1-) Dedeoğlu Saniye, 2022. Special dossier editor’s introduction Gender, care, and work in Turkey: from familialism to neo-paternalism. New Perspectives on Turkey

(A-7)

1-) Şahankaya Adar Aslı, Dedeoğlu Saniye, Kurtuluş Güneş, 2023. Türkiye’de Kadın Kooperatifleri: Mevcut Durum Analizi, Kadın Güçlenmesi ve İstihdam Yaratma Potansiyeli. Çalışma ve Toplum
2-) Şahankaya Adar Aslı, Dedeoğlu Saniye, 2023. Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Kadınların Güçlenmesine Etkisi. Fe Dergi
3-) Şahankaya Adar Aslı, Dedeoğlu Saniye, 2023. Türkiye’de Ataerkinin Kadın İstihdamı Tabusu: İşveren Tutumları Üzerine Bir Uygulama. Mülkiye Dergisi
4-) Dedeoğlu Saniye, 2019. Göç, Prekaryalaşma ve Kadın Emeği: Türkiye’xxde Suriyeli Kadınların Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yeri. Toplum ve Hekim
5-) Dedeoğlu Saniye, Bayraktar Sinem, Çetinkaya Özgür, 2019. Yoksulun Umudu Çocuk: Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçisi Çocuklar. Çalışma ve Toplum
6-) Dedeoğlu Saniye, 2018. Tarımsal Üretimde Göçmen İşçiler: Yoksulluk Nöbetinden Yoksulların Rekabetine . Çalışma ve Toplum
7-) Dedeoglu, S., 2011. Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Dışlanması: İstanbul Hazır-Giyim Sanayinde Çalışan Azerbaycanlı Göçmen Kadınlar Örneği . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
8-) Dedeoglu, S., 2009. Saniye Dedeoğlu, 2009, ‘Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Cinsiyet Eşitliği Politikaları, Kadın İstihdamı ve İstihdam Dışılık’ , 21. Sayı, syf: 41-54.. Çalışma ve Toplum

(A-8) Articles published in Refereed National Journals

1-) Dedeoglu, S., 2009. Ataerkillik ve Enformel Emek: Konfeksiyon Atölyelerinde Ücretsiz Aile İşçileri’. Praksis
2-) Dedeoglu, S., 2000. ‘Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye'de aile ve kadın emeği’. Toplum ve Bilim

(C-1) Books published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Dedeoğlu Saniye, 2022. Syrian Refugees and Agriculture in Turkey Work, Precarity, Survival/. Yayın Evi: Bloomsbury Editör Adı: Saniye Dedeoğlu
2-) Dedeoğlu Saniye, 2022. WOMEN FRIENDLY DIGITAL WAY: REPORT ON DIGITILIZATION AND FEMALE LABOUR FORCE IN TOURISM AND MANUFACTURING SECTORS IN TÜRKİYE/. Yayın Evi: UNDP Editör Adı: Saniye Dedeoğlu
3-) Dedeoğlu Saniye, Şahankaya Adar Aslı, Yasemin Sırali, 2021. Supporting Women’s Employment through Institutional Collaboration on Early Childhood Care and Education/. Yayın Evi: International Labour Organisation Editör Adı: Saniye Dedeoğlu
4-) Dedeoğlu Saniye, Ekiz Gökmen Çisel, 2021. Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadın/. Yayın Evi: International Labour Organisation Editör Adı: Saniye Dedeoğlu
5-) Dedeoglu, S., 2014. Migrant Work and Social Integration. Yayın Evi: Palgrave Editör Adı: Saniye Dedeoglu
6-) Dedeoğlu Saniye, 2014. Migrant Work and Social Integration. Yayın Evi: Palgrave Editör Adı: Saniye Dedeoglu
7-) Dedeoğlu, S., 2012. Saniye Dedeoğlu, 2012, Gender and Society in Turkey: The Impact of Neo-Liberal Policies, Political Islam and EU Accession, Saniye Dedeoglu ve Adem Yavuz Elveren (editörler), IB Tauris, London ve New York, (2012). Yayın Evi: IB Tauris Editör Adı: Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren
8-) Dedeoğlu Saniye, 2008. Women Workers in Turkey/. Yayın Evi: IB Tauris Editör Adı: Saniye Dedeoğlu

(C-2) Books published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Dedeoğlu, S., Ekiz Gökmen, Ç., 2011. Göç ve Sosyal Dışlanma. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Saniye Dedeoğlu

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Dedeoğlu Saniye, 2022. Home-Based Work and Home-Based Workers (1800–2021)/Women’s Home-based Work in Istanbul’s Garment Industry Gender Inequalities and Industrial Work. Yayın Evi: Brill Editör Adı: Malin Nilsson, Indrani Mazumdar and Silke Neunsinger
2-) Dedeoğlu Saniye, Şahankaya Adar Aslı, 2021. Female Voices from the Worksite: The Impact of Hidden Bias against Working Women across the Globe/Voicing the Invisible: Women's Home-based Work and Labor in Istanbul's Garment Industry. Yayın Evi: Lexington Books Editör Adı: Marquita R. Walker
3-) Dedeoğlu Saniye, Bayraktar Sinem, 2019. Integration through Exploitation: Syrians in Turkey/Refuged into Precarious Jobs: Syrians’ Agricultural Work and Labor in Turkey. Yayın Evi: Rainer Hampp Verlag Editör Adı: Gaye Yılmaz, İsmail Doğa Karatepe, Tolga Tören
4-) Dedeoğlu Saniye, 2012. Gendered Commodity Chains: Seeing the Hidden Women’s Work and Laborer Households in Global Production/Patriarchy reconsolidated: Women’s work in three global commodity chains of Turkey’s garment industry. Yayın Evi: Stanford University Press Editör Adı: WILMA A. DUNAWAY

(C-4) Book Chapters published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Dedeoğlu Saniye, Ekiz Gökmen Çisel, 2023. CUMHURİYETİN GÖÇLERLE DOLU 100 YILI 100 BAŞLIKTA GÖÇ YAZILARI/AZERBAYCAN’DAN GÖÇ. Yayın Evi: Cem Yayınevi Editör Adı: GAZANFER KAYA
2-) Ekiz Gökmen Çisel, Dedeoğlu Saniye, 2023. CUMHURİYETİN GÖÇLERLE DOLU 100 YILI 100 BAŞLIKTA GÖÇ YAZILARI/ULUSLARARASI GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI. Yayın Evi: Cem Yayınevi Editör Adı: GAZANFER KAYA
3-) Şahankaya Adar Aslı, Dedeoğlu Saniye, 2023. YÜZYILIN EKONOMİSİ/Yüzyıllık Göç: Türkiye’ye Yönelen Kitlesel Göçler ve Ekonomik Etkileri. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Ömer Faruk Çolak
4-) Dedeoğlu Saniye, 2019. Kadın Emeği: Seçme Yazılar/Kadın Emeğinin Bütünlüğü: Ücretli ve Eviçi Ücretsiz Emek Tartışmaları. Yayın Evi: İletişim Yayınları Editör Adı: Ferhunde Özbay

(D-13)

1-) ILO. 2020. Hakemlik Sayısı:

(E-1)

1-) Visible hands Invisible Women Garment production in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
2-) Equality protection or discrimination Gender equality policies in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
3-) Veiled Europeanisation of welfare state in Turkey: Gender and social policy in the 2000s - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
4-) Göç ve Sosyal Dışlanma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Women Workers in Turkey/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Integration through Exploitation: Syrians in Turkey/Refuged into Precarious Jobs: Syrians’ Agricultural Work and Labor in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Saniye Dedeoğlu, 2009, ‘Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Cinsiyet Eşitliği Politikaları, Kadın İstihdamı ve İstihdam Dışılık’ , 21. Sayı, syf: 41-54. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Women Workers in Turkey/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
9-) Migrant Work and Social Integration - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Veiled Europeanisation of welfare state in Turkey: Gender and social policy in the 2000s - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
11-) Visible hands Invisible Women Garment production in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
12-) Gendered Commodity Chains: Seeing the Hidden Women’s Work and Laborer Households in Global Production/Patriarchy reconsolidated: Women’s work in three global commodity chains of Turkey’s garment industry - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
13-) Veiled Europeanisation of welfare state in Turkey: Gender and social policy in the 2000s - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
14-) Women Workers in Turkey/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Migrant Work and Social Integration - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
16-) Visible hands Invisible Women Garment production in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
17-) Göç ve Sosyal Dışlanma - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-2)

1-) Migrant Work and Social Integration - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) Visible hands Invisible Women Garment production in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Veiled Europeanisation of welfare state in Turkey: Gender and social policy in the 2000s - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Göç ve Sosyal Dışlanma - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 2

(E-3)

1-) Saniye Dedeoğlu, 2009, ‘Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Cinsiyet Eşitliği Politikaları, Kadın İstihdamı ve İstihdam Dışılık’ , 21. Sayı, syf: 41-54. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Migrant Work and Social Integration - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-4)

1-) Göç ve Sosyal Dışlanma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2

(E-5)

1-) Göç ve Sosyal Dışlanma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Göç ve Sosyal Dışlanma - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 2

(E-6)

1-) Göç ve Sosyal Dışlanma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Equality protection or discrimination Gender equality policies in Turkey - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Tarımsal Üretimde Göçmen İşçiler: Yoksulluk Nöbetinden Yoksulların Rekabetine - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Integration through Exploitation: Syrians in Turkey/Refuged into Precarious Jobs: Syrians’ Agricultural Work and Labor in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Gendered Commodity Chains: Seeing the Hidden Women’s Work and Laborer Households in Global Production/Patriarchy reconsolidated: Women’s work in three global commodity chains of Turkey’s garment industry - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Gendered Commodity Chains: Seeing the Hidden Women’s Work and Laborer Households in Global Production/Patriarchy reconsolidated: Women’s work in three global commodity chains of Turkey’s garment industry - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
7-) Visible hands Invisible Women Garment production in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
8-) Saniye Dedeoğlu, 2009, ‘Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Cinsiyet Eşitliği Politikaları, Kadın İstihdamı ve İstihdam Dışılık’ , 21. Sayı, syf: 41-54. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Equality protection or discrimination Gender equality policies in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Migrant Work and Social Integration - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Women Workers in Turkey/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-7)

1-) Göç ve Sosyal Dışlanma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) Cultivating Precarisation: Intersecting Vulnerabilities of Syrian Refugees in the Turkish Agricultural Sector - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Tarımsal Üretimde Göçmen İşçiler: Yoksulluk Nöbetinden Yoksulların Rekabetine - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) Göç ve Sosyal Dışlanma - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(G-1) Principle Researcher in projects supported by international institutions

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Geçim kaynakları projesinin izleme ve değerlendirmesi. Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. The Evaluation Study on WFP’s Kitchen of Hope (MUV). 2021-2021
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Türkiye'de ve Dünyada Kadın İstihdamının Güncel Durumu. Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. Current Situation of Women’s Employment in Turkey and World. 2020-2021

(G-4)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Yangından etkilenen köylerde alternatif gelir kaynaklarının yaratılması . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Marmaris İlçesi Bayır ve Osmaniye Köylerine Özgü Kırsal Kalkınma Projesi. 2022-2022

(I-20)

1-) Social reproduction and survival: developing a research methodology. İsviçre. . 2023

Courses

ÇEİ 5511 2024-2025 Güz

Küresel İşgücü Göçü

ÇEİ2006 2023-2024 Bahar

Türkiye Emek Tarihi

ÇEİ3510 2023-2024 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Emek

ECO4500 2022-2023 Bahar

Economic Schools and Policies

ECO3507 2022-2023 Güz

Labor Market