Personnel

Doçent Doktor SAYIM AKTAY
Doçent Doktor
Sayım Aktay
@ E-mail
sayimaktay@mu.edu.tr
Phone
0252 211 2225

Staff of

Place of Duty

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Regular Staff

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Education

Bachelor's Degree

Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 20.06.2001

Master's Degree

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği 28.07.2005

Doctorate

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği 13.09.2011

Academic Publishing

(A-3)

1-) Aktay Sayım, 2018. Teacher Perspective on Internet Censorship in Turkey. Universal Journal of Educational Research
2-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2017. The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems. International Electronic Journal of Environmental Education
3-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2016. Primary School Principals Experiences with Smartphone Apps. Journal of Education and Training Studies

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Aktay Sayım, Hamzaçebi Gökhan, Kara Hüseyin, 2021. Eğitimde Akıllı Telefon Uygulaması Kullanımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2018. OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
3-) Aktay Sayım, 2018. A Validity and Reliability Study of the Smartphone Self-Efficacy Scale. International Technology and Education Journal
4-) Aktay Sayım, 2017. HOW TO ORGANIZE A SYMPOSIUM: TRACKING DIGITAL FOOTPRINTS. Turkish Studies
5-) Sever Ramazan, Aktay Sayım, 2017. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU İÇİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Aktay Sayım, Keskin Tuba, 2016. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram Uygulama ve Araştırma Dergisi
7-) Aktay Sayım, 2009. The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey. The International Journal of Learning
8-) Aktay Sayım, 2008. The Effect of the Internet on the Quality of Education. The International Journal of Learning
9-) Özden Muhammet, Aktay Sayım, Yılmaz Fatih, Özdemir Özden Döndü, 2007. The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use. The International Journal of Learning

(A-7)

1-) Aktay Sayım, Çetin Halise Sibel, 2019. 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Dal Sibel, Aktay Sayım, 2015. İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Academic Studies
3-) Aktay Sayım, Güvey Aktay Emel, 2015. İlkokullarda teknoloji eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Aktay Sayım, Gültekin Mehmet, 2014. İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. İlköğretim Online
5-) Gökçe Nazlı, Kaya Erdoğan, Aktay Sayım, Özden Muhammet, 2007. İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. İlköğretim Online

(A-8) Articles published in Refereed National Journals

1-) Aktay Sayım, 2017. Sempozyum web sitesi yönetim paneli incelemesi. Sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları dergisi
2-) Topal Temel, Aktay Sayım, Aşçı Metin, 2016. Mobil Dünyada Üniversitelerin Yeri. SAKARYA ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI DERGISI
3-) Hacısalihoğlu Karadeniz Mihriban, Aktay Sayım, 2015. The case of using technology by candidate teachers of mathematics in classrooms. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Aktay Sayım, Gültekin Mehmet, 2013. Webfolio application in primary education qualities and usability of webfolio system. Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Aktay Sayım, Arat Rumeysa, Atalay Menekşe, 2019. İlkokullarda Teneffüs Süresi Ne Kadar Olmalı. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
2-) Aktay Sayım, Işık Emel, Gençsoy Elif, 2019. Tam Gün Öğretim mi İkili Öğretim mi?. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
3-) Aktay Sayım, 2007. Internet Use in The Primary Education Programs in Turkey Teacher And Student Roles. International Conference on Teaching and Learning (ICTL 2007)
4-) Ersoy Ali, Aktay Sayım, 2007. Prospective Elementary School Teachers Ways of Internet Use While Preparing Their Projects and Homeworks. VII. International Educational Technologies Conference
5-) Karadağ Ruhan, Yılmaz Fatih, Aktay Sayım, 2006. Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim. XI. Türkiyede İnternet Konferansı

(B-2)

1-) Aktay Sayım, 2019. İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİ. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Aktay Sayım, Gülay Elif, Selvi Ceren, 2019. İlkokul Öğrencilerinin Stajyer Öğretmenlere İlişkin Metaforları. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
3-) Aktay Sayım, Gülay Elif, Selvi Ceren, 2019. 2023 Eğitim Vizyonu ve Sınıf Öğretmeni Adayları. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
4-) Aktay Sayım, Özdemir Uğur, Can Süleyman, 2018. Türkiyedeki Akademisyenler Bağlamında Atıf ve Atıf Tarama. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018)
5-) Aktay Sayım, Çetin Halise Sibel, 2018. Akademisyenlerin Literatür Tarama Biçimleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
6-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2018. Öğretmen Adayı Günlükleri: Öğretmen Olmak. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
7-) Aktay Sayım, Mert Büşra, 2018. Birleştirilmiş Sınıflarda Staj Uygulaması. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
8-) Keskin Tuba, Aktay Sayım, 2018. Technology in New Teacher Training Undergraduate Programs. 6th International Congress on Curriculum and Instruction(ICCI-EPOK.2018)
9-) Aktay Sayım, Kaçmaz Betül, Taş Dicle, Kaplan Fatma, Kaynup Nazlı, Ateş Selin, 2018. Media and Technology Use of The Prospective Classroom Teachers and Their Attitudes Toward Them. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
10-) Aktay Sayım, Tan Aydan, Karahan Cihat, Gümpür Fatma, Keske Hüseyin, Özcan Tuğba, 2018. Analysis of The Studies Conducted on Media Literacy in Turkey. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
11-) Aktay Sayım, 2018. Değerlendirmede Çevrimiçi Dünyaya Geçiş: Kahoot!. 17th International Primary School Teacher Education Symposium
12-) Aktay Sayım, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağ Metaforları. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017)
13-) Aktay Sayım, 2017. Combining Power Of Smartphones / Tablets With Data Shows. I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VEARAŞTIRMA SEMPOZYUMU(USEAS 2017)
14-) Aktay Sayım, Keskin Tuba, 2017. TÜRKİYE’DEKİ HAYAT BİLGİSİ VE ALMANYA’DAKİ SACHUNTERRİCHT PROGRAMLARINDA TEKNOLOJİ. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
15-) Aktay Sayım, Kılıç Kahraman, 2017. İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ GRAFİK TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
16-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştaylarının İncelenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
17-) Aktay Sayım, 2017. OPEN-ENDED SURVEYS VS INTERVIEWS. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
18-) Aktay Sayım, 2017. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE DİJİTAL VİDEOLARIN KULLANILMASI. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
19-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2017. Technology Leadership Qualifications of School Managers. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
20-) Sever Ramazan, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU İÇİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
21-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI. 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
22-) Aktay Sayım, 2016. SEMPOZYUM WEBSİTESİ YÖNETİM PANELİ. 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
23-) Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU KATILIMCI PROFİLLERİ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
24-) Aktay Sayım, Kara Hüseyin, Hamzaçebi Gökhan, 2016. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AKILLI TELEFON UYGULAMALARI ZEYBEK UYGULAMASI. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
25-) Topal Temel, Aktay Sayım, 2015. Mobil dünyada üniversitelerin yeri. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
26-) Aktay Sayım, 2015. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının akıllı telefon uygulama profili. XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)
27-) Topal Temel, Aktay Sayım, 2014. Eğitim Fakültelerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı. Ist International Eurasian Educational Research Congress
28-) Aktay Sayım, 2009. Presentation of a Web Based Portfolio System For Primary Education. The International Conference on Primary Education
29-) Aktay Sayım, 2009. The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey. The Sixteenth International Conference on Learning
30-) Aktay Sayım, 2009. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo Webfolyo Kullanımı Web Based Portfolio Webfolyo Use in Primary Education. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
31-) Aktay Sayım, 2009. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo Webfolyo Kullanımı Web Based Portfolio Webfolyo Use in Primary Education. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
32-) Aktay Sayım, Özden Muhammet, 2009. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stratejileri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
33-) Aktay Sayım, 2008. The Effect of the Internet on the Quality of Education. The Fifteenth International Conference on Learning

(B-4) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Aktay Sayım, 2006. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlik İnançları İle Fen öğretimi Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki Eskişehir İli Örneği. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi

(C-1) Books published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Aktay Sayım, 2019. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo (Webfolyo) Uygulaması. Yayın Evi: LAP LAMBERT Academic Publishing Editör Adı: -
2-) Aktay Sayım, 2017. Öğrenciler ve Aileler için İnternet El Kitabı. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: -

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Aktay Sayım, Pekdemir Esadiye, Orhan Nilsu, 2019. Eğitimde Araştırmalar/Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi: Sağladığı Yararlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Bilal Duman, Sabri Sidekli
2-) Aktay Sayım, Tezcan Mehdi, Armağan İbrahim, Demir Ali, 2019. Eğitimde Araştırmalar/Öğretmen Adayları Ve Yaz Okulu. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Bilal Duman, Sabri Sidekli
3-) Aktay Sayım, 2018. The Skill Approach in Education: From Theory to Practice/SCREEN-READING SKILLS AND TEACHING. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Firdevs Güneş, Yüsuf Söylemez
4-) Aktay Sayım, 2018. HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ/HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ. Yayın Evi: EĞİTEN KİTAP Editör Adı: SABRİ SİDEKLİ
5-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. İlkokuma Yazma Öğretimi/İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Kırmızı Susar Fatma, Ünal Emre
6-) Aktay Sayım, 2016. OKUDUKÇA/KIZLARIN OKULLAŞMASINDA TEKNOLOJİ. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Rahman Çakır
7-) Aktay Sayım, 2015. Fen Bilimleri Öğretimi/Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: ŞENGÜL S. ANAGÜN - NİL DUBAN

(D-11) Referee in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Journal of Education and Training Studies. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Journal of Education and Training Studies. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
3-) Journal of Education and Training Studies. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) Editor in Chief in journals indexed by indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. American Journal of Education and Information Technology.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Education and Training Studies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Journal of Advances in Social Science and Humanities.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. ITEJ - International Technology and Education Journal.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Eğitim, Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. American Journal of Education and Information Technology.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. ITEJ - International Technology and Education Journal.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. ITEJ - International Technology and Education Journal.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ITEJ - International Technology and Education Journal.

(D-6)

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. ITEJ - International Technology and Education Journal .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Advances in Social Science and Humanities.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Education and Training Studies.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Education and Training Studies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Advances in Social Science and Humanities.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi.

(D-7)

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. International Game Interaction Journal.

(D-9) Edited Book published by national publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. I. ULUSLARARASI OYUN KONGRESİ 30 EKİM - 02 KASIM 2019 BİLDİRİLER KİTABI (TAM METİN).

(E-1)

1-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
5-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-2)

1-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Webfolio application in primary education qualities and usability of webfolio system - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Fen Bilimleri Öğretimi/Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
9-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
11-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
12-) The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-4)

1-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
3-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
5-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağ Metaforları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 12
8-) The Effect of the Internet on the Quality of Education - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) The Effect of the Internet on the Quality of Education - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
14-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
15-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
16-) The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Prospective Elementary School Teachers Ways of Internet Use While Preparing Their Projects and Homeworks - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
19-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
20-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 7
21-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
22-) The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
23-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
24-) Fen Bilimleri Öğretimi/Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
25-) İlkokuma Yazma Öğretimi/İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
26-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 13
27-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 18
28-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 13
29-) The Effect of the Internet on the Quality of Education - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
30-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 12
31-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 7
32-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 7
33-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
34-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-5)

1-) İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Webfolio application in primary education qualities and usability of webfolio system - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
6-) OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİKLERİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
8-) İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
10-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 9
14-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) İlkokullarda teknoloji eğitimi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
18-) Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1

(E-6)

1-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Fen Bilimleri Öğretimi/Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-7)

1-) Öğrenciler ve Aileler için İnternet El Kitabı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Öğrenciler ve Aileler için İnternet El Kitabı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Administered PhD/B.S./B.A. Dissertations.

1-) Tez Adı: Web 2.0 değerlendirme araçlarının ilkokulda etkililiğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Konu: Web 2.0 değerlendirme araçlarının ilkokulda etkililiğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. HALİSE SİBEL-ÇETİN. 2020
2-) Tez Adı: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Konu: Sınıf Eğitimi. Tuba-Keskin. 2019

(G-2) Being part of a project supported by international institutions (researcher, trainer, advisor, etc.)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bilişim Mobil Yazılım Trendi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Bilişim Mobil Yazılım Trendi. 2014-2015

(G-4)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine kodlama hakkında bilgi verme, kodlamaya başlandıç ve beraber bir oyun/program kodlayıp oluşturma etkinliği. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği (4007) - Artık Ben de Kodlama Yapabiliyorum. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Eğitmenlik konusu: İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine internette bir web sitesi oluşturmanın öğretilmesi ve bir web sitesi oluşturulması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Bilim Şenliği (4007) - SANAL DÜNYADA YER EDİNİYORUM: BİR WEB SİTESİ OLUŞTURMA. 2018-2018

(Ğ-1) International scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . Ödül Diploması. 2018
2-) Kurum Adı: . Certificate of Appreciation. 2017
3-) Kurum Adı: . Certificate of Appreciation. 2016

(Ğ-2) National scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . Teşekkür. 2016
2-) Kurum Adı: . Takdir Belgesi. 2005

(I-11)

1-) Erasmus Programme. Rezekne Academy of Technologies, Latvia. . 2019

(I-13)

1-) Temel Eğitim Bölümü. . . 2021
2-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2020
3-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2019
4-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2018
5-) Temel Eğitim Bölümü. Eğitim Fakültesi. . 2017

(I-14)

1-) Medya Okuryazarlığı. . . 2020
2-) Topluma Hizmet. . . 2020
3-) İlkokulda Medya Okuryazarlığı. . . 2020
4-) Bilişim Teknolojileri. . . 2019
5-) Sosyal Bilgiler Öğretimi. . . 2019
6-) İlkokulda Medya Okuryazarlığı. . . 2018
7-) Hayat Bilgisi Öğretimi. . . 2018
8-) Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme. . . 2017

(I-3)

1-) IV. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020). Çevrimiçi. . 2020
2-) III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019). Türkiye. . 2019
3-) 7th International Social Studies Education Symposium (USBES 2018). Türkiye. . 2018
4-) II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018). Türkiye. . 2018
5-) 5th International Turkish World Economy Forum (TDEF 2017) . Türkiye. . 2017
6-) 2. International Contemporary Educational Research Congress (CEAD 2017). Türkiye. . 2017
7-) 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016). Türkiye. . 2016
8-) 8th National Primary Teacher Education Symposium (USOS 2007). Türkiye. . 2007

(I-8)

1-) 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi. Bodrum, Türkiye. . 2018
2-) Okul Öncesi Teknoloji Kullanımı Semineri. Türkiye. . 2016

Courses

AKD1000 2021-2022 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

GKD00120 2021-2022 Güz

MEDYA OKURYAZARLIĞI

GKD10005 2021-2022 Güz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

SBÖ3805 2021-2022 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

TES 6702 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5000 2021-2022 Güz

Tez Çalışması

TSE 5505 2021-2022 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE 5541 2021-2022 Güz

Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri

TSE 5700 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 6509 2021-2022 Güz

İlkokulda Eğitim Teknolojileri Uygulamaları

TSE30001 2021-2022 Güz

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

TSE40001 2021-2022 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1

TSE9701 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

AKD1000 2020-2021 Bahar

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4816 2020-2021 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

GKD00120 2020-2021 Bahar

MEDYA OKURYAZARLIĞI

İSÖ4516 2020-2021 Bahar

İLKOKULDA MEDYA OKURYAZARLIĞI

TSE 5000 2020-2021 Bahar

Tez Çalışması

TSE 5090 2020-2021 Bahar

Seminer

TSE 5700 2020-2021 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5542 2020-2021 Bahar

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları

TSE 5544 2020-2021 Bahar

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

TSE30002 2020-2021 Bahar

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GKD10005 2020-2021 Güz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

SBÖ3805 2020-2021 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TSE 5505 2020-2021 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE 5541 2020-2021 Güz

Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri

TSE30001 2020-2021 Güz

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

EBB3806 2019-2020 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

GKD00120 2019-2020 Bahar

MEDYA OKURYAZARLIĞI

İSÖ4516 2019-2020 Bahar

İLKOKULDA MEDYA OKURYAZARLIĞI

SBÖ3804 2019-2020 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

SBÖ3810 2019-2020 Bahar

Sosyal Bilg. Öğr.

TSE 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TSE 5700 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5542 2019-2020 Bahar

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları

TSE 5544 2019-2020 Bahar

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GKD10005 2019-2020 Güz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

PFD4004 2019-2020 Güz

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

SBÖ3805 2019-2020 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

TSE 5505 2019-2020 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE 5541 2019-2020 Güz

Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri

TSE30001 2019-2020 Güz

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ