Personnel

Profesör Doktor SABRİ SİDEKLİ
Profesör Doktor
Sabri Sidekli
@ E-mail
ssidekli@mu.edu.tr
Phone
0252 211 3090 , 0252 211 3189

Staff of

Place of Duty

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Regular Staff

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Education

Bachelor's Degree

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 20.06.2001

Master's Degree

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı 15.09.2005

Doctorate

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı 30.09.2010

Academic Publishing

(A-1) Articles published in journals indexed by SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2020. Developing Story Writing Skills with Fourth Grade Students’ Mind Mapping Method. TED EĞİTİM VE BİLİM
2-) Yıldırım Bekir, Sidekli Sabri, 2018. STEM APPLICATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION: THEEFFECT OF STEM APPLICATIONS ON DIFFERENT DEPENDENTVARIABLES. Journal of Baltic Science Education
3-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, Gökbulut Yasin, 2014. PROSPECTIVE TEACHERS MISCONCEPTIONS ABOUT CLASSIFICATION OF PLANTS AND CHANGES IN THEIR MISCONCEPTIONS DURING PRE SERVICE EDUCATION. Journal of Baltic Science Education
4-) Sidekli Sabri, 2012. Peer reading Improving reading and reading comprehension skills. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies

(A-3)

1-) Sidekli Sabri, Gökdemir Abdullah, Ayılmazdır Hülya, 2020. PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES. International Journal of Eurasian Education and Culture
2-) Sidekli Sabri, Özşavlı Mehmet, 2019. The Improvement of Elementary School Students’ Correct Use of Punctuation Marks: Poetry Method. International Online Journal of Educational Sciences
3-) Sidekli Sabri, Akdoğdu Eda, 2018. Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü. Hacettepe University Journal of Education
4-) Sidekli Sabri, Cura Zeliha, Yorulmaz Alper, 2018. Determination of the Elementary School Third Grade Students’xx Expectations of their Teachers in the Course of Language Education. International Journal of Evaluation and Research in Education
5-) Doğan Uğur, Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2018. Why Does The Use of Social Network Site (SNS) Make Happy? :A Qualitative Analysis. International Journal of Educational Methodology
6-) Çetin Esra, Sidekli Sabri, 2018. The Examination of the 4th Graders’ Reading Comprehension Skills in Terms of the Sentiments Given in Reading Texts. International Journal of Evaluation and Research in Education
7-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2017. The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems. International Electronic Journal of Environmental Education
8-) Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
9-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties. European Journal of Educational Research
10-) Karalar Halit, Sidekli Sabri, 2017. How Do Second Grade Students in Primary Schools Use and Perceive Tablets?. Universal Journal of Educational Research
11-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, 2017. Yazma Eğitimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta Analiz. Journal of Turkish Studies
12-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2016. Self Efficacy for Science Teaching Scale Development Construct Validation with Elementary School Teachers. Journal of Education and Training Studies
13-) Sidekli Sabri, 2013. Media literacy experiences of 6th 7th and 8th graders. International Journal of Academic Research
14-) Sidekli Sabri, 2013. Media literacy perspectives from elementary school children s views. International Journal of Academic Research
15-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2013. A scale of perceptions towards traditional and contemporary science teaching methods constructing with teacher candidate students. International Journal of Academic Research
16-) Sidekli Sabri, 2013. Story Map How to improve writing skills. Education Research and Reviews

(A-5) Articles published in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI Expanded, SSCI, AHCI

1-) Duran Ceren, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. International Primary Education Research Journal
2-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2018. Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Sidekli Sabri, Aydın Yıldıray, 2016. İlkokul Eğitiminde Etik İklim: Olumlu/Olumsuz Örnekler. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
4-) Göçen Kabaran Güler, Altıntaş Sedat, Kabaran Hasret, Sidekli Sabri, 2016. Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, Yıldıray Aydın, 2015. Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2014. Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarındaki Değişim 1 Yıllık Takip. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
7-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, 2014. Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Sidekli Sabri, Hafize Doğramacı, Yangın Selami, Daşdemir İskender, 2013. İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies
9-) Sidekli Sabri, Karaca Levent, 2013. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
10-) Sidekli Sabri, Tangülü Zafer, Yangın Selami, Daşdemir İskender, 2013. Teaching social studies teacher i am on facebook. Journal of Education and Sociology
11-) Sidekli Sabri, Avaroğulları Muhammet, 2013. Facebook Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem. Cumhuriyet International Journal of Education
12-) Sidekli Sabri, 2012. Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Hikaye Piramidi. Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
13-) Sidekli Sabri, 2010. Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi. Türklük Bilimleri Araştırması Dergisi
14-) Gökbulut Yasin, Sidekli Sabri, Yangın Selami, 2010. Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

(A-7)

1-) Sidekli Sabri, Tangülü Zafer, Yangın Selami, 2013. Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Gökbulut Yasin, Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2008. 2004 ilköğretim matematik öğretim programı doğrultusunda ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden matematik dersi için beklentileri. Milli Eğitim Dergisi
3-) Sidekli Sabri, Yangın Selami, 2005. Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-8) Articles published in Refereed National Journals

1-) Sidekli Sabri, Er Harun, Yavaşer Refika, Aydın Erhan, 2014. Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
2-) Sidekli Sabri, Gökbulut Yasin, Nail Sayar, 2013. Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
3-) Sidekli Sabri, 2010. İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 2004 Programı Doğrultusunda Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Sidekli Sabri, 2010. ilköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi için Öğretmenlerinden Beklentileri. Milli Eğitim Dergisi
5-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, 2006. Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like international conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Sidekli Sabri, Taç İmra, 2019. İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı ve Akıcı Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Sidekli Sabri, Ünlü Canan, 2019. İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Metaforik Algıları. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Sidekli Sabri, Ünlü Canan, 2019. İlkokul 2.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
4-) Ataş Yağmur, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeİnanışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
5-) Sidekli Sabri, Taç İmra, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumları İle OkumaSürecindeki Bilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2018)
6-) Yorulmaz Alper, Sidekli Sabri, Mermi Ferah, 2018. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının pozitif öğretmen algılarının incelenmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
7-) Yorulmaz Alper, Sidekli Sabri, Burçin Karaçay, 2018. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde öğretmenlerinden beklentileri ile etkinliklere karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
8-) Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, Dora Elvan, 2018. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ve sosyal bilimler kavramlarına ilişkin oluşturdukları metaforların incelenmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
9-) Sidekli Sabri, Akgün Hayal, Yorulmaz Alper, 2018. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının politika bilimine yönelik görüşleri. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
10-) Sidekli Sabri, Aykırı Kudret, Kemiksiz Ömer, Yıldıray Aydın, 2015. Etkinliklerin öğrencilerin vefa değerine ilişkin farkındalıklarına etkisi. Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değer Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
11-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Yıldıray Aydın, 2014. Yaşam İçinde Hoşgörü. 1. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu
12-) Sidekli, S., Aydın, Y., Çakır, S., 2014. Vefa Değeri: Öğrenciler Ne Söyledi?. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi
13-) Aydın, Y. ve Sidekli, S. "Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Etik: Öğrenciler Ne Söyledi?", 2014, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim 2014 Trakya Üniversitesi, Edirne. - 2014
14-) Sidekli, S., Çelik, Ö., ve Aydın, Y., "Yaşam İçinde Hoşgörü", I. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu, 17 Aralık 2014, Muğla. - 2014
15-) Sidekli Sabri, 2012. Eşli okuma yönteminin bilgilendirici metinlerde sesli okuma veokuduğunu anlama becerisine etkisi. 4. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
16-) Sidekli, S., Eşli Okuma Yöntemi ile Öğrencilerin Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi, 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Temmuz, 2012. - 2012
17-) Sidekli, S., " Eşli Okuma Yönteminin Bilgilendirici Metinlerde Sesli Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi", , 4. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Mayıs, 2012. - 2012
18-) Coşkun, İ. Sidekli, S., " İlköğretim 3, 5 ve 8. Sınıf Öğrencilerde Görülen Yazma Hataları " 2009, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, 1-3 Ekim. - 2009
19-) Sidekli S., Coşkun, İ., " İlköğretim Üçüncü, Beşinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Özetleme Becerileri", 2009, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, 1-3 Ekim. - 2009
20-) Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, 2009. İlköğretim 3, 5 ve 8. sınıf öğrencilerde görülenyazma hataları. Uluslararası 5. BalkanEğitim ve Bilim Kongresi
21-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, 2009. İlköğretim üçüncü, beşinci ve sekizinci sınıföğrencilerinin özetleme becerileri. Uluslararası 5. BalkanEğitim ve Bilim Kongresi
22-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, 2009. İlköğretim üçüncü, beşinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin özetleme becerileri. Uluslararası 5. BalkanEğitim ve Bilim Kongresi
23-) Yapalak Suat, Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, 2008. Fen bilgisi öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme bilgilerinin sınanması. İnternational Conference on Educational Sciences(ICES 08)
24-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, 2008. İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma hataları ile konuşma hataları arasındaki benzerlikler ve anlamaya etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu
25-) Yapalak Suat, Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, 2008. The problems that the teacher candidates run into in teaching application their suggestions of solutions. IV InternationalScientific Conference
26-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, Yapalak Suat, 2008. The effects of environmental writings on primary school third grade students’ reading understanding. IV InternationalScientific Conference
27-) Sidekli S., Coşkun, İ., " İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hataları ile Konuşma Hataları Arasındaki Benzerlikler ve Anlamaya Etkisi ", 2008, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, 14-15-16 Mayıs. - 2008
28-) Coşkun, İ. Sidekli, S., Yapalak, S.(2008) The Opinions of The Fifth Grade Students About The Effects of Using Educational Materials on Permanence of Learning, Contemporary Intentions in Education, IV International Scientific Conference, Republic of Macedania University. - 2008
29-) Yapalak, S., Coşkun, İ., Sidekli, S. (2008) The Problems That The Teacher Candidates Run Into In Teaching Application Their Suggestions of Solutions, Contemporary İntentions in Education IV İnternational Scientific Conference, Repunlic of Macedonia University. - 2008
30-) Sidekli, S., Coşkun, İ., Yapalak, S.(2008) The Effects of Environmental Writings on Primary School Third Grade Students’ Reading Understanding, Contemporary Intentions in Education, IV International Scientific Conference, Republic of Macedonia University. - 2008
31-) Yapalak, S., Coşkun, İ., Sidekli, S. (2008), Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerinin Sınanması, İnternational Conference on Educational Sciences(ICES 08), Eastern Mediterrean University - 2008

(B-2)

1-) Sidekli Sabri, Yavuz Elif, 2019. İlkokulda Öğrenim Gören Üstün Yetenekli ÖğrencilerinÜstbilişsel Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
2-) Sidekli Sabri, Ünlü Canan, 2019. Sınıf Öğretmenlerinin E-kitap Okumaya Yönelik TutumDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3-) Sidekli Sabri, Pekdemir Esadiye, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri(BİT) Yeterlik Algıları ile Merak Düzeyleri Arasındakiİlişkinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
4-) Sidekli Sabri, Akça Berna, Can Süleyman, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya OkuryazarlıkDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
5-) Sidekli Sabri, Karakuş Fadime, Sarıoğlu Şengül, Kibar Seniha, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Okur-yazarlığı Düzeyleri. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
6-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2018. Öğretmen Adayı Günlükleri: Öğretmen Olmak. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
7-) Sidekli Sabri, Haskırış Elif, Çokçalışkan Halil, 2018. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnancını Belirlenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
8-) Sidekli Sabri, Gökbulut Yasin, Gölçüklüoğlu Müge, 2018. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi
9-) Sidekli Sabri, Gökdemir Abdullah, Kırbağ Onur, 2018. SOSYAL BİLGİLER VE SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
10-) Sidekli Sabri, Gökdemir Abdullah, Ertoğrul Derya, 2018. KPSS Kaygısının Son Sınıf Eğitim Fakültesi Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
11-) Duran Ceren, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
12-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2018. Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğası Hakkında İnançları ile Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
13-) Ataş Umut Can, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. Okuluma Ne Kadar Yabancıyım?. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
14-) Sidekli Sabri, 2017. Yazma Eğitimi ve Okuduğunu Anlama Üzerine Yapılmış Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
15-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Uysal Hümeyra, 2017. Okuduğunu Anlama: Metnim Hangi Kültürden?. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
16-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Holistik Ve Analitik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Muhakeme Becerileri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
17-) Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2017. Hikaye Yazma Becerisi: Ben Ne Yazdım?. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
18-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştaylarının İncelenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
19-) Sidekli Sabri, Keskin Tuba, Karadağ Orçin, 2017. An Investigation Of Primary 3rd And 4th Graders’ Metacognitive Levels. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu VI
20-) Sidekli Sabri, Tolun Kevser, Uysal Hümeyra, 2017. İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğitimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
21-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, 2017. Zihin Haritasını Kullanarak Hikaye Yazma. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
22-) Sidekli Sabri, Şibir Elif Sena, 2017. İlkokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
23-) Sidekli Sabri, Azgın Ali Oktay, 2017. Ailecek Okuyoruz Okumamızı Geliştiriyoruz: Okuyucular Tiyatrosu. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
24-) Sidekli Sabri, Cura Zeliha, Yorulmaz Alper, 2017. İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi İçin Öğretmenlerinden Beklentileri. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
25-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf öğretmeni adaylarının matematikte kanıt yapmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
26-) Sidekli Sabri, Şibir Elif Sena, Can Süleyman, 2017. Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersinde Yapılan E-Twinning Projesine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
27-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Uysal Hümeyra, 2017. Öğretmenim Mektubum Var!. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
28-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2016. Metinlerin İçerdiği Duyguların İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi. I. International Academic Research Congress
29-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, 2016. 4 SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTAPLARINDA BULUNAN METİNLERİN DEĞER ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. VIII. International Congress of Educational Research
30-) Uysal Hümeyra, Sidekli Sabri, 2016. Yazma Eğitimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerde Neler Olmuş. I. International Academic Research Congress
31-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2016. Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Akademik Başariya Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
32-) Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2016. Çarpma İşlemi Öğretiminde Napier Çubukları Kullanımının Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
33-) Karalar Halit, Sidekli Sabri, 2016. İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TABLET BİLGİSAYARLAR. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
34-) Aydın Yıldıray, Sidekli Sabri, 2016. İLKOKUL EĞİTİMİNDE ETİK İKLİM OLUMLU OLUMSUZ ÖRNEKLER. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
35-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
36-) Sidekli Sabri, Aydın Yıldıray, Kemiksiz Ömer, 2016. Ortaöğretim Proje Performans ve Araştırma Ödevlerinde Etik. VIII. International Congress of Educational Research
37-) Çelik Özkan, Sidekli Sabri, 2016. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDEN BEKLENTİLERİ VE BUBEKLENTİLERİN KARŞILANMA DÜZEYİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
38-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, Uysal Hümeyra, 2016. SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM SÜRECİNDE HANGİ YÖNTEMLERİN ETKİLİ OLDUĞUNUBELİRLEMEYE YÖNELİK BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
39-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ ALANINDA OKUDUĞUNU ANLAMAYA YÖNELİK LİSANSÜSTÜTEZLERİNDE NELER OLMUŞ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
40-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, Çava Gözde, 2016. Sınıf Öğretmenliği Adayları Eyvah Disleksimi. VIII. International Congress of Educational Research
41-) Sidekli Sabri, Yıldıray Aydın, Sargın Mustafa, 2015. Konuşma Becerisi Nasıl Geliştirilir Panel. VII. Ululararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
42-) Sidekli Sabri, Çelik Özkan, Yıldıray Aydın, Sevgi Çakır, 2015. Eğitimde Bir Değer Sevgi. VII. Ululararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
43-) Aykırı Kudret, Sidekli Sabri, Tangülü Zafer, Yıldıray Aydın, 2015. Yaratıcı drama facebook ve karikatürün birlikte kullanılması ile yapılan çevre eğitimine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
44-) Aykırı Kudret, Sidekli Sabri, Tangülü Zafer, Yıldıray Aydın, 2015. Çevre egitiminde yaratıcı drama facebook ve karikatür kullanımına iliskin etkisi kanıtlanmıs etkinlik örnekleri. VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
45-) Sidekli Sabri, 2012. Eşli Okuma Yöntemi ile Öğrencilerin Okuma ve OkuduğunuAnlama Becerilerinin Geliştirilmesi. 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
46-) Sidekli Sabri, Yavuz İlknur, 2012. Şiirle Sosyal Bilgiler Öğretimi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
47-) Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, Yapalak Suat, 2008. The opinions of the fifth grade students about the effects of using educational materials on permanence of learning. IV InternationalScientific Conference

(B-4) Papers verbally presented or published in scientific and art meetings like national conferences, symposiums, panels, and workshops

1-) Göçen, G., Altıntaş, S., Kabaran, H., Sidekli, S., 2015. Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) Sidekli, S. ve Aydın, Y., "İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Etik Davranış Kazandırmaya Yönelik Yapılan Etkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme", 2014, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 29-31 Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya - 2014
3-) Sidekli, S. ve Aydın, Y., "İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Etik Davranış Kazandırmaya Yönelik Yapılan Etkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme", 2014, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 29-31 Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya - 2014
4-) Yavuz, İ. & Sidekli, S. (2012). Şiirle Sosyal Bilgiler Öğretimi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (22-26 Mayıs). Rize. (Sözlü Bildiri). - 2012
5-) Coşkun, İ. & Sidekli, S. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılarının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Durum Çalışması, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (22-26 Mayıs). Rize. (Sözlü Bildiri). - 2012
6-) Sidekli Sabri, Kemiksiz Ömer, 2009. İlköğretim 5. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği EğitimiSempozyumu
7-) Sidekli Sabri, Güneş Firdevs, Kemiksiz Ömer, 2009. İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği EğitimiSempozyumu
8-) Sidekli, S., Kemiksiz, Ö. (2009). İlköğretim 5. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması (Comparison of The Elementary 5th and 8th Grade Students’ Listening Comprehension Skills), VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 21-23 Mayıs. - 2009
9-) Sidekli, S., Güneş, F., Kemiksiz, Ö. (2009) İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin İncelenmesi (Examination of Reading and Listening Comprehension Skills of 3th and 5th Grade Students), VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 21-23 Mayıs. - 2009
10-) Sidekli S., Coşkun İ., Gökbulut Y. (2008). İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerileri (Primary School Third Grade Students’ Writing Skill), VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale(Bildiri), 2-4 Mayıs. - 2008
11-) Sidekli S., Coşkun İ., Gökbulut Y. (2008). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Nedenleri ve Anlamaya Etkisi (Causes of Oral Reading Error and Its’ Effects on Reading Comprehension at Fourth Grade Level), VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale(Bildiri), 2-3-4 Mayıs. - 2008
12-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, Gökbulut Yasin, 2008. İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Nedenleri ve Anlamaya Etkisi. VII. UlusalSınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
13-) Sidekli Sabri, Güneş Firdevs, Yangın Selami, Gökbulut Yasin, 2007. İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Belirlenmesi. VI. Ulusal Sınıf ÖğretmenliğiEğitimi Sempozyumu
14-) Sidekli Sabri, Yangın Selami, Gökbulut Yasin, 2007. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Şiirle Öğretim Yöntemine Bir Örnek Uygulama. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği EğitimiSempozyumu
15-) Sidekli S., Güneş F.,Yangın S., Gökbulut Y. (2007). İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Belirlenmesi, (Determination of Primary Second Grade Students’ Oral Reading Errors), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 27-28-29 Nisan. - 2007
16-) Sidekli S., Yangın S., Gökbulut Y. (2007). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Şiirle Öğretim Yöntemine Bir Örnek Uygulama (A Sample Application of Poetry Teaching Methods inThe Elementary 5th Grade Social Studies), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 27-28-29 Nisan. - 2007
17-) Sidekli, S. Buluç B. (2006). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamalarının Karşılaştırılması (Comparison of The Elementary Fifth Grade Students’ Reading Comprehension), Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara - 2006
18-) Sidekli Sabri, Buluç Bekir, 2006. İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamalarının Karşılaştırılması. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi

(B-5)

1-) Sidekli, S., Akdoğdu, E., Doğan, U., 2015. Sınıf Öğretmeni Adayları: Öğrenme Stilim Akademik Başarımı Yordar mı?. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) Sidekli, S., Aydın, Y., Coşkun, İ., 2015. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim: İyi Örnekler. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
3-) Coşkun İbrahim, Sidekli Sabri, 2012. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılarının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Durum Çalışması. 11. Ulusal SınıfÖğretmenliği Sempozyumu
4-) Sidekli Sabri, Coşkun İbrahim, Gökbulut Yasin, 2008. İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerileri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
5-) Yangın Selami, Sidekli Sabri, Gökbulut Yasin, 2007. Sınıf Öğretmeni ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Dersine Yönelik Tutumları ve Öğrenme Stilleri Arasındakiİlişki. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

(C-2) Books published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Sidekli Sabri, 2019. TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ. Yayın Evi: MEB Editör Adı: Karadağ Özay, Baş Bayram, Demir Beşir Selçuk
2-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. 1 Sınıf İlkokul Ders Kitabı Okuma Yazma Öğreniyorum 1 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
3-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. 1 Sınıf İlkokul Ders Kitabı Okuma Yazma Öğreniyorum 2 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
4-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. 1 Sınıf İlkokul Ders Kitabı Okuma Yazma Öğreniyorum 3 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
5-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. İlkokul Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1 Sınıf Türkçe 1 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
6-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. İlkokul Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1 Sınıf Türkçe 2 Kitap/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitapları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri
7-) Sidekli Sabri, Balcı Emine, 2016. İlkokul Öğretmen Kılavuz Kitabı Türkçe 1 Sınıf/. Yayın Evi: MEB Devlet Kitabları Editör Adı: Karadağ Özay, Sidekli Sabri

(C-3) Book Chapters published by publishing houses internationally renowned in the relevant field

1-) Sidekli Sabri, Çetin Altıntaş Esra, 2020. ilk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi/Dil Bilgisi Öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Susar Kırmızı Fatma
2-) Sidekli Sabri, Çetin Esra, 2019. Etkinliklerle Türkçe Öğretimi/Akıcı Okuma ve Teknikleri. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Kolaç Emine, Dal Sibel
3-) Sidekli Sabri, Uysal Hümeyra, 2019. İlk Okuma Yazma Öğretimi/Yazma Öğretimi. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Kolaç Emine, Dal Sibel
4-) Sidekli Sabri, Altıntaş Sedat, 2018. Özel Öğretim Yöntemleri/Ölçme ve Değerlendirme. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Uzunöz Abdulkadir, Aktepe Vedat
5-) Sidekli Sabri, 2018. Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi/Metin Öğretimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Yılmaz Muamber
6-) Sidekli Sabri, 2018. The Skill Approach in Education: From Theory to Practice/Comprehension Skills. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Firdevs Güneş, Yusuf Söylemez
7-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. İlkokuma Yazma Öğretimi/İlkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı (Yenilenmiş 2. Baskı). Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Kırmızı Susar Fatma, Ünal Emre
8-) Sidekli Sabri, Gökdemir Abdullah, 2016. Hayat Bilgisi Öğretimi/Hayat Bilgisi Öğretiminde Tarih ve Çocuk. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Güven Semra, Kaymakcı Selahattin
9-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2016. İlk Okuma Yazma Öğretimi/İlk Okuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Kırmızı Susar Fatma, Ünal Emre
10-) Sidekli Sabri, 2015. İlkokuma ve Yazma Öğretimi/Birleştirilmiş Sınıflarda İlkokuma Yazma Öğretimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Ömer Yılar
11-) Sidekli Sabri, 2014. Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi/Metin Öğretimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Muamber Yılmaz
12-) Sidekli, S., Çelik, Ö., 2014. Yaparak Yaşayarak, Öğretim İlke ve Yöntemleri. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Güneş, F.

(C-4) Book Chapters published by publishing houses nationally renowned in the relevant field

1-) Sidekli Sabri, 2020. Kapsayıcı Dil Öğretimi/Okuma Eğitim. Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: Ünal, Emre
2-) Sidekli, S., Daşdemir, İ., 2014. Öğretme ve Öğrenme Stratejileri, Öğretim İlke ve Yöntemleri", 2014, Paradigma Akademi Yayınları. Yayın Evi: Paradigma Akademi Yayınları Editör Adı: Şahin, Ç. ve Genç, S.Z.
3-) Sidekli, S., Coşkun, İ., 2014. Yapılandırmacılık ve Okuma Yazma, Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Yayın Evi: Maya Akademi Editör Adı: Elkatmış, M.
4-) Sidekli Sabri, 2014. Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretimi/Okuma ve Öğretimi. Yayın Evi: Maya Akademi Editör Adı: Metin Elkatmış
5-) Sidekli, S., 2012. Okuryazarlık, Pedagojik Değerler. Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: Girgin, M.

(Ç-2) Translations of articles, book chapters and case studies in the relevant field

1-) Sidekli Sabri, 2017. Eğitimde Araştırma Yöntemleri/Eğitim Araştırmalarına Giriş. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: KÖKSAL, Onur
2-) Sidekli Sabri, 2016. Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler/Sınıf Akranlarıyla Kaynaştırmayı Destekleme. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Mustafa Şahin, Taner Altun
3-) Sidekli, S., 2016. Kaynaştırma Sınıfı: Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Sınıf Akranlarıyla Kaynaştırmayı Destekleme. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Şahin, M. Altun, T.

(D-10) Referee in journals indexed by SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Eğitim ve Bilim. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Eğitim ve Bilim Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
3-) The Anthropologist. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) The Anthropologist. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) Referee in journals indexed by international indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) International Electronic Journal of Elementary Education. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) International Electronic Journal of Elementary Education. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Turkish Studies. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Turkish Journal of Education . 2013. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Sidekli, S., Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi . 2013. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Cumhuriyet International Journal of Education. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Education Research and Review. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
14-) 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi) . 2012. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2012. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Referee in other refereed science, art and vocational journals

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü . 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) Editor in Chief in journals indexed by indexes other than SCI or SCI-Expanded, SSCI and AHCI

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. The Journal of Academic Social Science Studies.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. The Journal Of Academic Social Science Studies.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Education and Sociology.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. The Journal Of Academic Social Science Studies.

(D-6)

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. The Journal of Academic Social Science Studies.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Education and Sociology.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. JASSS.

(D-8) Edited Book published by international publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Skill Education: From knowledge into practice.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Hayat Bilgisi Öğretimi.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. İlkokulda Türkçe Öğretimi.

(D-9) Edited Book published by national publishing houses in the relevant field

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Eğitimde Araştırmalar.

(E-1)

1-) PROSPECTIVE TEACHERS MISCONCEPTIONS ABOUT CLASSIFICATION OF PLANTS AND CHANGES IN THEIR MISCONCEPTIONS DURING PRE SERVICE EDUCATION - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
2-) Media literacy perspectives from elementary school children s views - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
3-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
4-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
5-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
6-) Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
7-) 2004 ilköğretim matematik öğretim programı doğrultusunda ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden matematik dersi için beklentileri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-2)

1-) Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) STEM APPLICATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION: THEEFFECT OF STEM APPLICATIONS ON DIFFERENT DEPENDENTVARIABLES - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
4-) How Do Second Grade Students in Primary Schools Use and Perceive Tablets? - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 13
7-) Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarındaki Değişim 1 Yıllık Takip - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
8-) Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
9-) PROSPECTIVE TEACHERS MISCONCEPTIONS ABOUT CLASSIFICATION OF PLANTS AND CHANGES IN THEIR MISCONCEPTIONS DURING PRE SERVICE EDUCATION - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 7
10-) İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
11-) Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
12-) Media literacy experiences of 6th 7th and 8th graders - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
13-) Media literacy perspectives from elementary school children s views - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 7
14-) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 6
15-) Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
16-) Teaching social studies teacher i am on facebook - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
17-) Facebook Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 14
18-) A scale of perceptions towards traditional and contemporary science teaching methods constructing with teacher candidate students - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
19-) Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Hikaye Piramidi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
20-) İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 2004 Programı Doğrultusunda Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
21-) Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 26
22-) Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 12
23-) ilköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi için Öğretmenlerinden Beklentileri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 4
24-) 2004 ilköğretim matematik öğretim programı doğrultusunda ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden matematik dersi için beklentileri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 12
25-) Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 10
26-) Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 27

(E-4)

1-) Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
3-) İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Administered graduate dissertations

1-) Tez Adı: Araştırmacı Yazma Yaklaşımının İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Ve Akıcı Hikâye Yazma Becerisine Etkisi. Konu: Araştırmacı Yazma Yaklaşımının İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Ve Akıcı Hikâye Yazma Becerisine Etkisi. İMRA-TAÇ. 2020
2-) Tez Adı: Üstbilişsel Beceri Odaklı Süreç Temelli Yazma Çalışmalarıyla Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencisinin Yazma Becerisinin Geliştirilmesi. Konu: Üstbilişsel Beceri Odaklı Süreç Temelli Yazma Çalışmalarıyla Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencisinin Yazma Becerisinin Geliştirilmesi. ELİF-YAVUZ. 2020
3-) Tez Adı: ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikaye yazma becerilerinin geliştirilmesi. Konu: ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikaye yazma becerilerinin geliştirilmesi. Hümeyra-Uysal. 2018
4-) Tez Adı: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Metinlerin İçerdiği Duyguya Göre Okuduğunu Anlamasının Sınanması. Konu: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Metinlerin İçerdiği Duyguya Göre Okuduğunu Anlama Becerilerinin Sınanması. Esra-Çetin. 2017

(G-2) Being part of a project supported by international institutions (researcher, trainer, advisor, etc.)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullar İçin Çalışma Kitapları hazırlama. Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. Birleştirilmiş Sınıflı Köy İlkokullar İçin Çalışma Kitapları. 2019-2020

(G-3)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Nitel Araştırma ve Nitel Verilerin Analizinde Nvivo Kullanımı. 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). “Uygulamalı Eğitim İstatistiği: AMOS Destekli Yapısal Eşitlik Modellemeleri”. 2013-2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Akademik Yazma Becerilerini Geliştirme. 2013-2013

(G-4)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bilim atölyeleri ile eğitim. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 4007 Muğla Bilim İle El Ele. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bilim Şenliği Napier ile Çarpma ve bölme işlemlerinin öğretimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 118B826 Muğla Bilim Şenliği. 2018-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Avrupa’da Yaşayan Türk Ailelerinin Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Programının Hazırlaması. Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Avrupa’da Yaşayan Türk Ailelerinin Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Programının Hazırlaması. 2017-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dijital Öykü Atölyesi. 2016-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Akıcı Okuma Becerilerini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz?. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 2221 TÜBİTAK KONUK BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI. 2013-2013
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Akıcı Okuma Becerilerini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz?. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 2221 TÜBİTAK KONUK BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI. 2013-2013

(G-7)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Araştırmacı Yazma Yaklaşımının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Ve Akıcı Hikâye Yazma Becerisine Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Araştırmacı Yazma Yaklaşımının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Ve Akıcı Hikâye Yazma Becerisine Etkisi. 2018-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Metinlerin İçerdiği Duyguya Göre Okuduğunu Anlamalarının Sınanması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Metinlerin İçerdiği Duyguya Göre Okuduğunu Anlamalarının Sınanması. 2017-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. 2017-2018

(Ğ-1) International scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü. 2018
2-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü . 2017

(Ğ-2) National scientific awards in related field

1-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik. 2018
2-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik. 2018
3-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü. 2018
4-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü. 2017
5-) Kurum Adı: . Akademik Katkı Ödülü. 2016
6-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik. 2014

(I-3)

1-) 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi. Türkiye. . 2019
2-) 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Türkiye. . 2016

(I-5)

1-) 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Türkiye. . 2018

(I-7)

1-) Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırmalar Sempozyumu. Türkiye. . 2018
2-) Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırmalar Sempozyumu. Türkiye. . 2017

(I-8)

1-) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yalova Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü "Özel Öğretim Yöntemleri (Sınıf Öğretmenleri) Semineri" 2014. Ağustos. Türkiye. 2014
2-) Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine Mobil Öğrenme Çalıştayı 17-18 Ekim 2014, Bartın Üniversitesi, Bartın.. . . 2014
3-) Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Çalışma Toplantısı, 30-31 Ekim 2014, Türk Dil Kurumu ve Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.. . . 2014

Courses

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

SBÖ 5099 2020-2021 Güz

SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TSE 5001 2020-2021 Güz

Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik

TSE 5525 2020-2021 Güz

İlkokulda Okuma Eğitimi

TSE20005 2020-2021 Güz

İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

EBB3806 2019-2020 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

TEB3802 2019-2020 Bahar

Türkçe Öğretimi

TSE 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TSE 5700 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5522 2019-2020 Bahar

İlkokulda Yazma Eğitimi

TSE 5530 2019-2020 Bahar

Nitel Araştırma Yöntemleri

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

PFD4002 2019-2020 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

SBÖ 5099 2019-2020 Güz

SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

TSE 5001 2019-2020 Güz

Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik

TSE 5525 2019-2020 Güz

İlkokulda Okuma Eğitimi

TSE20005 2019-2020 Güz

İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

EBB3806 2018-2019 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

PFD4002 2018-2019 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB3802 2018-2019 Bahar

Türkçe Öğretimi

TSE 5522 2018-2019 Bahar

İlkokulda Yazma Eğitimi

TSE 5530 2018-2019 Bahar

Nitel Araştırma Yöntemleri

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

SBÖ 5099 2018-2019 Güz

SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

TEB3801 2018-2019 Güz

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

TSE 5001 2018-2019 Güz

Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik

TSE 5525 2018-2019 Güz

İlkokulda Okuma Eğitimi